Om mig

Jeg hedder Eileen Bouchet

Jeg er selvstændig psykoterapeut MPF, coach og supervisor med egen klinik beliggende centralt i Holbæk i hyggelige og trygge omgivelser tæt på bus og med gode parkeringsforhold.

Jeg har i mit arbejdsliv altid været optaget af, hvordan vores start på livet påvirker vores måde at være i verden på, hvordan vi klarer udfordringer, og hvordan vi indgår i relationer med andre. Jeg har i mange år været optaget af, hvordan kropslige erindringer tidligt i vores liv sætter spor i vores psyke.

I dag arbejder jeg som psykoterapeut i min egen klinik. Jeg har en særlig interesse i at arbejde med børn og familier, men jeg ser også mange voksne, som befinder sig i en krise eller som af andre årsager ønsker hjælp til at forandre noget i deres liv. Herudover holder jeg foredrag og temadage om livet med børn – såvel som forældre, plejeforældre, pædagoger, lærere, socialrådgivere, jordemødre, sygeplejersker m.fl.

Ud over arbejdet i min egen klinik er jeg ansat 20 timer om ugen som Socialfaglig Trivselskonsulent i en stor daginstitution og et dagplejedistrikt. Her arbejder jeg med trivsel i personalegruppen, blandt børnene og med familierne. Ved siden af mit daglige virke er jeg desuden tilknyttet Dansk Institut for Spædbarnsterapi samt Yes2Life -Akademiet for Psykoterapi & Coaching som konsulent.

Jeg har siden slutningen af ’90-erne arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Jeg har arbejdet på behandlings- og observationshjem på Fyn, som gadeplans- og klubmedarbejder i Vollsmose og gennem 8 år som socialrådgiver på Holbæk Sygehus med sårbare gravide, for tidligt fødte og syge spædbørn samt børn med akutte eller kroniske somatiske og/eller psykiatriske sygdomsforløb. Jeg har arbejdet som dagtilbuds- og skolesocialrådgiver, som myndighedsrådgiver for uledsagede flygtningebørn og -familier og som familiebehandler samt faglig koordinator i et kommunalt Familiehus på Sjælland.

Da jeg startede mit firma tilbage i 2016, døbte jeg det C’est La Vie fordi:
– Jeg er tosproget, datter af en fransk far og en dansk mor.
– Vi fødes, og livet fyldes med glæder og sorger. Sådan er livet (på fransk “c’est la vie”).

Uddannelse

  • Yes2Life Integreret Psykoterapeut – 2016-­2020 (www.yes2life.dk)
  • Yes2Life NLP Master Trained Coach – 2016­-2018 (www.yes2life.dk)
  • Eksamineret Stress Coach – 2018 (www.forebygstress.dk)
  • Spædbarnsterapeut – 2014-­2015 (www.spaedbarnsterapi.dk)
  • Supervisor – 2006-2007 (Den Sociale Højskole, Odense)
  • Socialrådgiver – 2000-­2003 (Den Sociale Højskole, Odense)
  • BA i Dansk og Virksomhedskommunikation – 1995­-1998 (Syddansk Universitet, Odense)
Hvorfor vælge en psykoterapeut MPF?
Og hvad er forskellen på en psykolog, en psykiater og en psykoterapeut?

Privatlivs- og persondatapolitik

For at kunne levere psykoterapeutiske ydelser, supervision, coaching m.v. er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Denne privatlivs- og persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem, og hvad jeg anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så jeg håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til mig på kontakt@eileenbouchet.dk eller via tlf. 22 93 52 25.

Jeg videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og jeg indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i et kursus m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre den kontrakt, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Personoplysninger er typisk:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Journalnotater i forbindelse med vores indgåede kontrakt

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Jeg stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer jeg dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

© Copyright Eileen Bouchet