Priser

Priser – for private

Børn (under 18 år)

30-45 minutter 700 kr.

Voksne (fra det fyldte 18. år)

60 minutter 850 kr.

90 minutter 1.200 kr.

Ved afbud

Tiden er værdifuld, derfor opkræver jeg fuld betaling, hvis du udebliver fra vores aftale eller melder afbud senere end 24 timer før din aftalte tid.

Du melder afbud ved at ringe eller sende en sms på 22 93 52 25

Priser – for virksomheder

(Priserne er ekskl. moms)

Supervision og coaching

1 time 1 pers 900 kr.

Dertil tillægges 200kr. pr. person.

Er I fx 6 personer er prisen 1.900 kr. pr. time – prisen for 6 personer i 3 timer er 5.700 kr.

Hertil kommer udgift til evt. leje af lokale (i Holbæk centrum), kaffe og the.

Priser i forbindelse med kørsel

Ved kørsel afregnes der ud fra Statens gældende takst pr. kørt km. Herudover tillægges der en timepris på kørsel.

© Copyright Eileen Bouchet