Jeg tilbyder

Nedenfor kan du læse lidt om nogle af de områder, jeg arbejder med. Kontakt mig gerne for uddybning eller for at få afklaret, om jeg er den rette til at hjælpe dig. Du finder mine kontaktoplysninger her.

Psykoterapi

Der kan være rigtig mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder, og terapien er et redskab til at komme videre, når livet gør ondt eller opleves som meningsløst.

I psykoterapi kan man via samtale arbejde med sorg, krise, angst, stress og lign. Man kan også opsøge en psykoterapeut, hvis man gerne vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

I terapien støtter jeg dig til at få større indsigt i og forståelse for de psykiske udfordringer, du kommer med samt at finde ressourcer og værktøjer til at takle dem anderledes og dermed fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

Hvor mange samtaler, du har brug for, afhænger af mange ting. Det finder vi løbende ud af i fællesskab.

Psykoterapi foregår oftest individuelt. Men da jeg arbejder meget med børn, familier og plejeforældre, er det dog ikke sjældent, at man deltager i samtalerne hos mig i fællesskab.

Udover samtalen benytter jeg mig også af andre redskaber i terapien herunder bl.a. sandplay, tegneterapi, familieopstillinger og elementer af spædbarnsterapien. Dette for på forskellige måder at få kontakt til andet end hovedet – en stor del af vores erindringer og også vores ressourcer ligger gemt i mere ubevidste lag af vores selv. Vi kan bl.a. derfor af og til have svært ved at finde ord, der kan udtrykke, det vi mærker.

Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi kan også kaldes tidlig traumeterapi. Det er en struktureret terapeutisk metode til at arbejde med traumer opstået tidligt i livet. Metoden anvendes til såvel helt små børn (også spædbørn) som til unge og voksne.

For nogen kan såvel psykiske som fysiske traumer og belastninger oplevet tidligt i livet efterlade dybe spor, som ofte ubevidst påvirker én resten af livet. Mange tror fortsat den dag i dag, at det lille barn ikke opfatter og husker kriser og voldsomme oplevelser. Ikke desto mindre ved vi ved hjælp af forskning i dag, at cellerne i vores krop allerede meget tidligt i fostertilstanden lagrer stemninger og følelser. Disse erindringer bliver altså gemt i vores system et sted, som vi med vores hoved ikke har kontakt til – det er ubevidste erindringer, som kroppen husker. Når belastninger overstiger, hvad det lille barn kan magte, kan disse erindringer senere vise sig i uforklarlig adfærd, fysiske symptomer, forsinket udvikling og lign.

Det er særligt traumer opstået i den før-sproglige periode – dvs. inden barnet fylder tre år – der arbejdes med i spædbarnsterapien. Men også traumer oplevet senere i livet kan være relevante at bringe i spil i et spædbarnsterapiforløb. Det vil jeg som psykoterapeut have øje for og vurdere undervejs i forløbet.

I spædbarnsterapien er der for terapeuten et konstant fokus på følgende:

“Lad aldrig barnets smerte blive glemt”

“Alt usagt binder energi”

“Lad aldrig barnet alene med sin smerte”

Filmen Tidlige Traumer – om spædbarnsterapiens metode

Jeg har sammen med filminstruktør Anja Dalhoff, psykolog Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen lavet undervisningsfilmen “Tidlige Traumer”.

Filmen er en indføring i, hvordan Spædbarnsterapi kan anvendes i behandling af tidlige traumer. Den følger flere terapeutiske forløb, og viser, hvordan spædbarnsterapiens metode kan anvendes i socialpædagogisk praksis.

Formand i Dansk Psykoterapeutforening,
Pia Clementsen skriver om filmen:

– Det er en utrolig rørende og smuk film. Relevant for alle mennesker, og ikke mindst for psykoterapeuter er det en lærerig film, fuld af indsigt og viden og varme. Jeg anbefaler alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening at se filmen!

Du kan se trailer til filmen her.

Det er muligt at købe rettighed til at vise filmen til undervisningsbrug på følgende måder:

 1. Tilmeld dig på Danish Doc Production.
 1. Send en mail til anja@danishdoc.dk
  Bed om en faktura eller EAN afhængigt af dit behov. Du vil herefter modtage faktura og link til filmen.

Til filmen har Inger Thormann, Inger Poulsen og jeg udarbejdet undervisningsmateriale, som du kan hente her.

Og her kan du læse meget mere om spædbarnsterapi.

Supervision

Jeg tilbyder supervision til såvel enkeltpersoner som grupper – det kan fx være til ansatte i kommunale forvaltninger, dagtilbud, skoler eller på sygehuse såvel som på opholdssteder eller til plejefamilier.

Hvad er supervision?
Supervision er en faglig metode til integration af faglighed og personlighed.
Supervision er en dialogisk læreproces, hvor den ene part (supervisanten) får hjælp af den anden part (supervisor) til at reflektere over problemstillinger og forholdemåder, der er knyttet til supervisantens arbejdsmæssige situation. Denne type samtale kaldes også ”fødselshjælpersamtale”, da den kan sidestilles med jordemoderens arbejde under en fødsel, hvor hun hjælper med en forløsning. Denne metafor illustrerer, at ”supervisanten rummer ressourcerne til problemløsningen i sig selv, men at hun behøver hjælp til at få dem frem i dagens lys.” (Alrø et al. 1998)

Supervisionen tager udgangspunkt i et fagpersonligt problem – et problem, som udspringer af supervisantens profession, og som samtidig er præget af supervisantens personlige måde at forholde sig til det på.
I dialogen mellem supervisant og supervisor skabes der en øget faglig og personlig bevidsthed, som øger muligheden for refleksion og nye handlemuligheder i fht. supervisantens praksis. Det kræver en vis risikovillighed i processen at give slip på det kendte for at skabe mulighed og plads til forandring.

Undervisning og lign.

Jeg underviser og afholder temadage for private og kommunale organisationer og andre interesserede. Oplæggets længde kan varieres fra 1½, 3 til 6 timer, eller hvad der nu passer til jer.

Eksempler på afholdte temadage og oplæg:

 • Familier i krise – hvordan hjælper vi dem til at hjælpe sig selv?
 • Spædbarnsterapi – også for større børn og voksne – en måde at tale om selv meget svære ting med også helt små børn
 • Spædbarnsterapiens metode anvendt i pædagogisk praksis samt livshistoriers betydning for anbragte børn.
 • Hvad er spædbarnsterapi, og hvorfor er det interessant i fht. socialfaglig praksis i arbejdet med udsatte børn og unge?
 • Hvad er spædbarnsterapi, og hvorfor er det interessant i fht. pædagogisk praksis i en daginstitution?
 • Hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi? Om gruppedynamik og gruppetrivsel på arbejdet
 • Oplæg og debat om det at være barn og forældre i den verden, vi lever i dag

Coaching

Jeg tror på, at vi alle besidder kompetencen til at skabe forandring – af og til har vi dog brug for at blive forstyrret for at finde retning og skabe en bedre balance.

I en coachsession kan du arbejde med en konkret vane i din dagligdag, som du gerne vil ændre, og som du selv har 100 % indflydelse på. Det kan være din måde at tænke på, men det kan også være, at du ønsker at gøre noget anderledes end i dag. Måske har du et ønske eller et mål, du længe har drømt om at nå, men som du ikke helt kan finde retning i eller finde ud af, hvordan du skal få handlet på.

Ved hjælp af forskellige coachteknikker guider jeg dig til at få øje på dine egne ressourcer – også de ubevidste og uudnyttede. Jeg støtter dig i at sætte et mål og undersøger sammen med dig, hvad det for dig koster at nå det ønskede resultat.

 • Er det en ok investering?
 • Hvad er prisen for at nå dit mål, og er du villig til at betale den?
 • Harmonerer den med dit liv som helhed?
 • Kender du dine værdier – hvad betyder noget og er vigtigt for dig?
 • Ved du, hvad du er bedst til – hvad vil du gerne blive bedre til?
 • Kan du finde balancen mellem dit arbejdsliv og dit privatliv?
 • Ved du, hvad der driver dig – kunne du tænke dig at blive klar over, hvad der motiverer dig?

Jeg laver en plan sammen med dig og holder dig fast på det mål, du har sat dig, og det du beslutter at gøre, for at forandringen bliver vedvarende. Selv små ændringer kan skabe store resultater.

Stresscoaching

Stresscoaching handler om at forebygge, håndtere og/eller afhjælpe stress.

Vi oplever alle hverdagsstress i forskellige mængder. Lidt stress er ok – mængden og vores evne til at afstresse er afgørende for, om vi kan forebygge eller bliver syge af det, vi føler stress af. Stresscoaching handler om at få øje på årsagerne og lære at handle på dem.

Alle kan have gavn af stresscoaching. Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, hvor du lærer at undgå stress her-og-nu samt at forebygge stress i fremtiden.

Stresscoaching består af 7 strukturerede og individuelt tilpassede coachsessioner, hvor vi ved hjælp af konkrete værktøjer arbejder med:

 • Afstresning mentalt og fysisk
 • Forståelse af stress og dens udtryk hos dig
 • Bevidsthed om årsagerne til din stress
 • Prioriteringer og balance i dit liv

Jeg er uddannet certificeret stresscoach hos Bjarne Toftegård (www.forebygstress.dk). Jeg har mærket alvorlig stress på egen krop af flere omgange, bl. da jeg i 2010 måtte sygemelde mig i en længere periode samt senere i forbindelse med et længerevarende alvorligt sygdomsforløb i min nærmeste familie.

© Copyright Eileen Bouchet